• NL
Gepubliceerd: 06-08-2019, laatst gewijzigd: 06-08-2019

Noordwest vraagt vergunningen aan voor nieuwbouw in Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft bij de gemeente Alkmaar omgevingsvergunningen aangevraagd voor de 1e fase van de nieuwbouw in Alkmaar. Het gaat om 2 vergunningen, waarbij er een gericht is op de aanleg van het nieuwe ziekenhuisgebouw en een ander op de daarvoor noodzakelijke bomenkap.

Gefaseerde nieuwbouw
Noordwest heeft gekozen voor gefaseerde nieuwbouw op haar locatie in Alkmaar. In de eerste fase gaat het om de nieuwbouw van de zogenoemde ‘acute as’. Hier bevinden zich de operatiekamers complexe zorg, het spoedplein met o.a. spoedeisende hulp, de intensive care en verpleegafdelingen complexe zorg. Tijdens deze fase wordt ook, direct onder het gebouw, de ondergrondse parkeergarage aangelegd.

Impact op de Alkmaarderhout
Om verlies van groen zoveel als mogelijk te beperken, is onderzocht welke bomen kunnen worden verplaatst. Er kunnen 19 bomen – onder begeleiding van een ecoloog en bomenexperts – worden verplaatst. Voor de andere bomen is verplaatsen geen verantwoorde optie. Het gaat om 35 bomen in de Westerhout, 2 bomen naast Huize Westerlicht en 74 bomen op het ziekenhuisterrein. Alle te kappen bomen worden 1 op 1 gecompenseerd. Daarbij gaat het om kwalitatieve compensatie; als een grote boom moet wijken, komt er een grote boom voor terug. In het bestemmingsplan is afgesproken wat de kaders hiervoor zijn. Bekijk de plankaart van de bestaande situatie

Vergunningenprocedure
De vergunningen zijn nodig om te kunnen starten met de werkzaamheden. De gemeente toetst of de bouwplannen passen binnen het bestemmingsplan. De aanvraag voor de bouwvergunning omvat de definitieve ontwerpen van het nieuwe ziekenhuisgebouw. In de aanvraag voor de kapvergunning staat beschreven welke bomen hiervoor helaas moeten wijken. De gemeente heeft nu 8 weken de tijd om de vergunningsaanvragen te beoordelen. Als de vergunningen worden verleend, volgt een bezwaarperiode van 6 weken. Op de website van de gemeente kan een afspraak gemaakt worden om de aanvragen in te zien.

Informatiebijeenkomst
Eind september organiseert Noordwest een informatiebijeenkomst over de bouwplannen, waaronder het ontwerp van de 1e fase van de nieuwbouw en Huize Westerlicht en de noodzakelijke bomenkap. Ook de gemeente Alkmaar is aanwezig om nadere informatie te geven over het vergunningentraject. De datum voor deze informatiebijeenkomst volgt begin september – houd onze website in de gaten.

Meer informatie
Zie www.nwz.nl/noordwestbouwt voor meer informatie over de bouwplannen van Noordwest Ziekenhuisgroep. Neem bij vragen gerust contact op via noordwestbouwt@nwz.nl.

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws