• NL
 info

U wordt behandeld door een internist die gespecialiseerd is in hiv en aids. Bij uw internist kunt u terecht voor alles rondom hiv en aids. Zij bespreekt met u voor welke behandeling u in aanmerking komt. Als het nodig is, verwijst zij u door naar andere specialisten die ook ervaring hebben met het behandelen van mensen met een hiv-infectie, zoals de dermatoloog, neuroloog, oogarts of gynaecoloog.

Verpleegkundige zorg
Onze verpleegkundig consulenten hiv zijn gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van patiënten met een hiv-infectie. Bij de consulenten kunt u, eventueel samen met uw partner, familieleden of vrienden, terecht voor:

  • algemene en specifieke informatie over de hiv-infectie
  • informatie en advies over veilig vrijen en hygiëne
  • informatie en instructie over het gebruik van medicijnen
  • problemen rond het geïnfecteerd zijn, zoals seksualiteit of relatieproblemen
  • ondersteuning en begeleiding bij problemen rond het ziek zijn
  • andere hulpverlenende instanties
  • herhalingsrecepten

Opname
Is het nodig dat u wordt opgenomen, dan komt u op één van de verpleegafdelingen van interne geneeskunde. Noordwest Ziekenhuisgroep heeft geen verpleegafdeling voor alleen hiv-patiënten. De artsen van de verpleegafdeling behandelen u, in overleg met uw internist. Wordt u om een andere reden dan uw hiv-infectie opgenomen, dan komt de verpleegkundig consulent hiv en eventueel uw internist bij u langs. Laat dan wel de behandelend arts op die afdeling weten dat u onder behandeling van het hiv-centrum bent, zodat de consulent en de internist met u of de afdeling contact op kan nemen.

Privacy
Noordwest Ziekenhuisgroep hecht grote waarde aan de privacy van de patiënt. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd. Wel geven we aan de Stichting hiv-Monitoring Nederland gegevens door, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Deze gegevens blijven anoniem en zijn dus niet te herleiden zijn tot een patiënt.

De Stichting hiv-Monitoring Nederland houdt bij hoeveel mensen met hiv zijn geïnfecteerd. Dit is van belang om landelijk inzicht te krijgen in de effectiviteit van behandelmethoden en de kosten van een hiv-behandeling. Heeft u vragen over het verstrekken van uw gegevens, dan kunt u terecht bij uw internist of verpleegkundig consulent hiv. U kunt ook meer lezen op de website van Stichting hiv-Monitoring Nederland 

Uw huisarts
De internist houdt uw huisarts op de hoogte van uw medische situatie. U kunt bij problemen daarom ook altijd uw huisarts raadplegen.

Vragen over behandeling
Heeft u vragen over uw behandeling, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulenten hiv.


Websites

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Hiv-behandeling