• NL
 info

Tijdens het eerste gesprek bespreekt de psycholoog of psychologisch medewerker uw klachten en vraagt naar uw achtergrond. Op basis van dit gesprek wordt u zo nodig gevraagd mee te werken aan psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is een hulpmiddel om mogelijke oorzaken van uw klachten te achterhalen. Meestal wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. Maar het kan ook zijn dat dit van tevoren al met u is afgesproken.

Hoe verloopt een psychologisch onderzoek?
Bij een psychologisch onderzoek krijgt u testen. Deze testen worden afgenomen door een psychodiagnostisch medewerker. Met de testen onderzoeken we bijvoorbeeld uw geheugen, persoonlijkheid en/of intelligentie. De testen kunnen één of meerdere dagdelen in beslag nemen.

Met uw toestemming houden we ook gesprekken met uw partner, familie en/of andere betrokken naasten. Na afronding van het onderzoek bespreken we de resultaten met u en zo nodig andere betrokken naasten. U krijgt dan advies over de mogelijke behandeling van uw klachten of de klachten van uw kind.

Websites

 specialismen
 Ziektebeelden
Geen ziektebeelden gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Psychologisch onderzoek