• NL
 Description

Op de acute opname afdeling (AOA), locatie Alkmaar, komen patiënten binnen die met spoed geholpen moeten worden. Met de AOA kunnen we patiënten sneller en efficiënter helpen. We streven ernaar dat de patiënt niet langer dan 48 uur op de AOA verblijft. De voordelen van deze afdeling zijn:

 • door het centreren van de acute patiëntenstroom is snelle diagnostiek en behandeling mogelijk
 • er is geen verstoring in het zorgproces op reguliere verpleegafdelingen door ongeplande opnamen van patiënten
 • er wordt multidisciplinair gewerkt met een hoge kwaliteit van zorg als resultaat

Op de acute opname afdeling werken ervaren, gediplomeerde verpleegkundigen. Alle verpleegkundigen hebben een extra opleiding gevolgd om de acute patiënt adequaat te kunnen verplegen. 

Behandeling en kwaliteitsverbetering voor patiënten, medewerkers en organisatie
Op de AOA nemen we patiënten op met allerlei medische klachten en ziektebeelden. Door snelle diagnostiek wordt binnen 24 uur gestart met een behandelplan. De patiënt verblijft in principe maximaal 48 uur op de AOA. Daarna wordt de patiënt overgeplaatst naar de afdeling van het desbetreffende specialisme of de patiënt wordt ontslagen.

Team
Het team van de AOA valt binnen het cluster acute as en wordt geleid door een unithoofd. Het team bestaat verder uit verpleegkundigen, secretaresses, voedingsassistenten, een huishoudelijk medewerker en servicemedewerkers.

Medisch team
Het medisch team bestaat uit medisch leiders, specialisten van verschillende disciplines en arts-assistenten. U kunt de specialisten vinden bij het specialisme waar de patiënt onder valt.

Wie komt niet op de AOA terecht?
Een aantal patiënten komt niet op de AOA terecht omdat zij specifieke medische hulp nodig hebben. Deze patiënten komen rechtstreeks terecht op:

 • eerste hart-long hulp, locatie Alkmaar
 • brain care unit, locatie Alkmaar
 • stroke-unit, locatie Den Helder
 • verloskunde/gynaecologie
 • intensive care unit
 • cardio care unit
 • kinderkliniek
 • verpleegafdeling oncologie
 • verpleegafdeling geriatrie

Iedere ochtend lopen de arts-assistenten en verpleegkundig specialisten visite, gedeeltelijk onder supervisie van specialisten. Vervolgens wordt bepaald welke patiënten naar een andere verpleegafdeling kunnen worden overgeplaatst en welke patiënten weer naar huis mogen. In sommige gevallen moet de patiënt nog een dag extra blijven op de AOA.

Medisch psychiatrische unit
Op de medisch psychiatrische unit (MPU), een klinische unit binnen de AOA, bieden we 4 bedden met 24-uurs zorg voor patiënten bij wie er zowel sprake is van lichamelijke als psychiatrische ziektebeelden. Het gespecialiseerde team van de MPU besteedt gelijktijdig aandacht aan de psychische en de lichamelijke problemen van de patiënten. Door de combinatie van diagnoses is de juiste combinatie van zorg nodig, die op reguliere afdelingen niet altijd mogelijk is. De psychiater beoordeelt of een patiënt op de MPU terecht kan.

 

 

Contact met Acute opname afdeling

Verpleegafdeling 072 - 548 2440 Locatie: 270

Wachttijden

 medewerkers
 ziektebeelden
Geen Ziektebeelden gevonden.
 Behandelingen
Geen behandelingen gevonden.
 onderzoeken
Geen onderzoeken gevonden.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Acute opname afdeling