• NL

Uw (huis)arts, tandarts of verloskundige kan u naar Noordwest Ziekenhuisgroep verwijzen voor een onderzoek of een bezoek aan een medisch specialist. U kunt alleen op afspraak bij een medisch specialist terecht. U vindt de contactgegevens voor het maken van een afspraak op de pagina van de het specialisme.

Wanneer bent u of is uw kind aan de beurt?

Wanneer u aan de beurt bent, leest u op onze pagina wachttijden.

Aanmelden bij de aanmeldzuilen

Heeft u een afspraak in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar of locatie Den Helder? Dan kunt u zich met uw legitimatiebewijs eenvoudig aanmelden bij de aanmeldzuil. Lees alle informatie over aanmelden

Uw overzicht thuismedicatie

Noordwest Ziekenhuisgroep maakt gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor digitale uitwisseling van medicatiegegevens. Via dit LSP vragen wij 2 dagen voor uw polikliniekbezoek een overzicht van uw medicijnen op bij uw eigen apotheek. Alleen als u daar toestemming aan LSP voor heeft gegeven ontvangen wij uw gegevens. Uw arts in het ziekenhuis beschikt dan tijdens uw afspraak over de meest actuele gegevens.

Onze kwaliteit van zorg

Noordwest Ziekenhuisgroep wil aantoonbare kwaliteit leveren voor zijn patiënten, verwijzers, verzekeraars en voor de maatschappij. Wilt u meer weten over de kwaliteit van zorg in Noordwest Ziekenhuisgroep? Lees meer informatie over kwaliteit van zorg.

Kosten en vergoedingen

Niet alle kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over kosten en vergoedingen.

Herinneren via e-mail

Een groot aantal poliklinieken verstuurt een e-mail om u te herinneren aan uw afspraak. Lees meer informatie over het gebruik van uw e-mailadres.

Meldcode

Noordwest Ziekenhuisgroep vindt het belangrijk zich te houden aan de landelijke meldcode huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Lees wat u daarvan merkt als u zelf of met uw kind in ons ziekenhuis bent bij veilig thuis, ook onze zorg

Meer informatie over

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Polikliniekbezoek