• NL

Uw (huis)arts, tandarts of verloskundige kan u naar Noordwest Ziekenhuisgroep verwijzen voor een onderzoek of een bezoek aan een medisch specialist. U kunt alleen op afspraak bij een medisch specialist terecht. U vindt de contactgegevens voor het maken van een afspraak op de pagina van de het specialisme.

Wanneer bent u of is uw kind aan de beurt?

Wanneer u aan de beurt bent, leest u op onze pagina wachttijden.

Aanmelden bij de aanmeldzuilen

Heeft u een afspraak in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar of locatie Den Helder? Dan kunt u zich met uw identiteitsbewijs eenvoudig aanmelden bij de aanmeldzuil. Lees alle informatie over aanmelden.

Uw overzicht thuismedicatie

Noordwest Ziekenhuisgroep maakt gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor digitale uitwisseling van medicatiegegevens. Via dit LSP vragen wij 2 dagen voor uw polikliniekbezoek een overzicht van uw medicijnen op bij uw eigen apotheek. Alleen als u daar toestemming aan LSP voor heeft gegeven ontvangen wij uw gegevens. Uw arts in het ziekenhuis beschikt dan tijdens uw afspraak over de meest actuele gegevens.

Formulier laboratoriumonderzoek verdwijnt  

Gaat u voor een laboratoriumonderzoek naar Starlet of een afnamelab van Noordwest? Dan krijgt u geen formulier meer mee. De laboratoriummedewerker leest in het systeem (digitaal) informatie over uw onderzoek. Vermeld wel bij welke arts u in behandeling bent. Gaat u naar een andere prikservice? Dan heeft u wél een papieren laboratoriumformulier nodig. Geef dit dan door aan de secretaresse van de polikliniek. 

Wel of niet reanimeren in Noordwest

Reanimeren is het geheel van handelingen om de hartslag en ademhaling weer op gang te brengen.

In ons ziekenhuis wordt iedereen altijd gereanimeerd tenzij:

  • u heeft aangeven dit niet te willen
  • de arts in overleg met u op basis van risico’s en uw gezondheidssituatie een niet-reanimeerbeleid heeft vastgesteld. Dit besluit wordt vastgelegd in uw dossier
  • uw behandelend arts het reanimeren bij u niet medisch zinvol vindt

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in deze folder

Onze kwaliteit van zorg

Noordwest Ziekenhuisgroep wil aantoonbare kwaliteit leveren voor zijn patiënten, verwijzers, verzekeraars en voor de maatschappij. Wilt u meer weten over de kwaliteit van zorg in Noordwest Ziekenhuisgroep? Lees meer informatie over kwaliteit van zorg.

 

 

 

Kosten en vergoedingen

Niet alle kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Lees meer over kosten en vergoedingen.

Herinneren via e-mail

Een groot aantal poliklinieken verstuurt een e-mail om u te herinneren aan uw afspraak. Lees meer informatie over het gebruik van uw e-mailadres.

Meldcode

Noordwest Ziekenhuisgroep vindt het belangrijk zich te houden aan de landelijke meldcode huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Lees wat u daarvan merkt als u zelf of met uw kind in ons ziekenhuis bent bij veilig thuis, ook onze zorg

Om deze video te bekijken moet u eerst akkoord gaan met inschakelen van alle cookies.

Voorkeuren aanpassen

Meer informatie over

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Polikliniekbezoek